progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-06-08

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Alina Pieniak

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w okresie 18 miesięcy

PROCEEDINGS NO Z5/50110

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: Z/13/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest rozliczana bezgotówkowo sprzedaż paliw silnikowych w postaci oleju napędowego w ilości szacunkowej 230 000 litrów i benzyny bezołowiowej w ilości szacunkowej 2 500 litrów (zwanych dalej paliwami) do pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz warunkami zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy – Załącznik nr 4 do SWZ w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

PLN

Date of publication:Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...