progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-06-18

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Paulina Kowalewska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych i biochemicznych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analitycznego do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii ze stacją uzdatniania wody oraz aparaturą beckupową i wewnątrzlaboratoryjną kontrolą

PROCEEDINGS NO Z6/50109

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: Z/1/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych i biochemicznych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analitycznego do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii ze stacją uzdatniania wody oraz aparaturą beckupową
i wewnątrzlaboratoryjną kontrolą jakości na okres 4 la
tzgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...