progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-06-18

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Alina Pieniak

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy sprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i Banku Krwi

PROCEEDINGS NO Z6/50110

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: Z/4/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i Banku Krwi zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ wraz z dzierżawą urządzeń medycznych zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 3 (dotyczy zadań: 1, 11, 12, 13) do niniejszej SWZ.

W dniu 16.07.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

W dniu 21.07.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

W dniu 26.07.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania 9 oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ w zakresie zadania 11 i 12.

W dniu 26.07.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania jednego z  Wykonawców.

W dniu 30.07.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ,  zmianę terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 09.08.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz ze zmodyfikowanym formularzem cenowym zadania 6.

W dniu 10.08.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 13.08.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 16.08.2021 r. zamieszczono na platformie poprawę odpowiedzi na pytanie 22-26 (pismo znak: ZP-1646/21)

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...