progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-07-02

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Alina Pieniak

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawa sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym

PROCEEDINGS NO Z9/50110

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: Z/17/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym, zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszej SWZ oraz warunkami realizacji zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

W dniu 21.07.2021 r. zamieszczono na platformie informację o modyfikacji treści SWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W dniu 21.07.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców, informację o modyfikacji treści SWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a także zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.

W dniu 27.07.2021 r. zamieszczono na platformie informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W dniu 28.07.2021 r. zamieszczono na platformie informację z otwarcia ofert oraz ofertę złożoną w postępowaniu.

W dniu 16.08.2021 r. zamieszczono na platformie informację o wyniku postępowania.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

PLN

Date of publication:Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...