progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-07-06

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Paulina Kowalewska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy leków

PROCEEDINGS NO Z8/50109

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: Z/15/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz ogólnymi warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ.

W dniu 19.07.2021 r. zamieszczono na platformie modyfikację treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania 9 i 10.
W dniu 21.07.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania Wykonawców cz. 1 i cz. 2 wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ  w zakresie zadania 4.
W dniu 26.07.2021 r. zamieszczono na platformie Modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W dniu 28.07.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania jednego Wykonawców.
W dniu 04.08.2021 r. zamieszczono na platformie Modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
W dniu 06.08.2021 r. zamieszczono na platformie odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
W dniu 10.08.2021 r. zamieszczono na platformie Modyfikację treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...