progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-07-16

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Joanna Podgórska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy Sprzętu jednorazowego dla oddziału urologii i poradni urologicznej na okres 24 miesięcy

PROCEEDINGS NO Z3/51390

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: Z/8/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu jednorazowego dla oddziału urologii i poradni urologicznej na okres 24 miesięcy dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ilościach i zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz warunkami zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy - Załącznik nr 4 do SWZ

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...