progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-08-03

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Joanna Podgórska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy artykułów żywnościowych różnych

PROCEEDINGS NO Z7/51390

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: Z/21/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych różnych w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz ogólnymi warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do SWZ.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...