progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-08-23

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Paulina Kowalewska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy wyrobów medycznych w tym opatrunków specjalistycznych, pasków diagnostycznych oraz preparatów kosmetycznych

PROCEEDINGS NO Z10/50109

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: Z/24/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych w tym opatrunków specjalistycznych, pasków diagnostycznych oraz preparatów kosmetycznych do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ilościach i zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz warunkami zawartymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 5 do SWZ
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

The period of being bound by offer :

- - :

Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...