progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-08-23

Regionalny Szpital Specjalistyczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

ul Dr Ludwika Rydgiera 15/17

86-300 Grudziądz

Tax ID [tax identification number]: 8762008352

Contact person:

Paulina Kowalewska

Tel.:

e-mail: przetargi@bieganski.org

Dostawy środków dezynfekująco - myjących

PROCEEDINGS NO Z11/50109

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: Z/19/PN/21

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekująco - myjących przez okres 24 miesięcy (dotyczy zadania 1-31) oraz przez okres 12 miesięcy (dotyczy zadania 32) zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ, formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.


W związku z problemami technicznymi w bezpośrednim przekazywaniu ofert do Wykonawców (art.  74 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Pzp)  oferty zostały zamieszczone wraz z załącznikami nie stanowiącymi tajemnicy przedsiębiorstwa na platformie.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...