Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku, protez naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyń przez okres 24 miesięcy Z/31/PN/21 2021-10-27 09:30 2021-11-29 12:00
2. Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na okres 12 miesięcy Z/20/PN/21 2021-10-12 11:16 2021-11-15 12:30
3. Dostawy środków dezynfekująco - myjących Z/19/PN/21 2021-08-23 11:10 2021-10-19 12:00
4. Dostawy sprzętu na Oddział Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy Z/26/PN/21 2021-08-20 09:47 2021-10-05 12:00
5. Dostawy asortymentu na oddział ortopedii wraz z dzierżawą zestawów napędów akumulatorowych do zabiegów na okres 2 lat Z/16/PN/21 2021-07-28 11:33 2021-09-20 12:30
6. Dostawy urządzeń do operacji bariatrycznych przez okres 24 miesięcy Z/23/PN/21 2021-08-09 09:36 2021-09-15 12:00
7. Dostawy wyrobów medycznych w tym opatrunków specjalistycznych, pasków diagnostycznych oraz preparatów kosmetycznych Z/24/PN/21 2021-08-23 10:09 2021-09-10 12:30
8. Dostawy artykułów żywnościowych różnych Z/21/PN/21 2021-08-03 10:21 2021-09-07 12:30
9. Dostawy artykułów żywnościowych różnych Z/25/PN/21 2021-08-04 10:12 2021-09-07 12:00
10. Dostawy sprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i Banku Krwi Z/4/PN/21 2021-06-18 12:03 2021-08-31 12:30
11. Dostawy odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych i biochemicznych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analitycznego do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii ze stacją uzdatniania wody oraz aparaturą beckupową i wewnątrzlaboratoryjną kontrolą Z/1/PN/21 2021-06-18 11:18 2021-08-30 12:30
12. Dostawy leków Z/15/PN/21 2021-07-06 09:44 2021-08-18 12:00
13. Dostawy sensorów do oksymetrii mózgowej na okres 24 miesięcy Z/6/PN/21 2021-07-21 13:22 2021-08-05 12:00
14. Dostawy Urządzeń do badań urologicznych na okres 24 miesięcy Z/22/PN/2021 2021-07-21 10:25 2021-07-30 12:30
15. Dostawy Sprzętu jednorazowego dla oddziału urologii i poradni urologicznej na okres 24 miesięcy Z/8/PN/21 2021-07-16 09:46 2021-07-30 11:30
16. Dostawa sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym Z/17/PN/21 2021-07-02 10:23 2021-07-27 12:30
17. Dostawy sprzętu jednorazowego, odczynników do nefelometrii i koagulologii na okres 36 miesięcy Z/5/PN/21 2021-06-18 12:06 2021-07-23 12:00
18. Dostawy sprzętu jednorazowego do Centralnej Sterylizatorni Z/12/PN/21 2021-06-28 13:28 2021-07-20 11:00
19. Dostawa dwóch ambulansów medycznych typu C wraz z wyposażeniem z projektu pn. „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” w ramach działania 9.1 Infrastruktura Z/18/PN/21 2021-06-18 14:43 2021-07-02 12:30
20. Dostawy sprzętu jednorazowego dla chirurgii bariatrycznej na okres 24 miesięcy Z/14/PN/21 2021-06-11 13:28 2021-06-28 12:30
21. Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ABL90 Flex, które posiada Zamawiający na okres 12 miesięcy Z/9/PN/21 2021-06-10 12:16 2021-06-22 12:30
22. Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w okresie 18 miesięcy Z/13/PN/21 2021-06-08 13:28 2021-06-21 12:30
23. Dostawy worków Z/3/PN/21 2021-06-09 14:04 2021-06-17 12:00
24. Dostawy materiałów biurowych Z/7/PN/21 2021-06-01 14:11 2021-06-10 12:30
25. Dostawa dwóch ambulansów medycznych typu C wraz z wyposażeniem z projektu pn. „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w Z/11/PN/21 2021-05-14 14:22 2021-05-31 12:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne