Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy Z/7/PN/22 2022-03-01 10:46 2022-06-17 12:30
2. Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym z zakresu cytologii ginekologicznej i cytologii nieginekologicznej wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu z oprogramowaniem na okres 24 miesięcy Z/14/PN/22 2022-03-23 11:03 2022-05-30 12:00
3. Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy Z/16/PN/22 2022-04-01 10:32 2022-05-24 12:00
4. Dostawy sprzętu jednorazowego dla Oddziału Kardiochirurgii na okres 36 miesięcy Z/17/PN/22 2022-03-28 09:55 2022-05-17 12:00
5. Dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu na okres 24 miesięcy Z/12/PN/22 2022-03-16 09:43 2022-05-06 12:30
6. Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do wykonywania badań immunohematologicznych mikrometodą żelową wraz z dzierżawą analizatorów, wirówki i pipety elektronicznej na 48 miesięcy Z/8/PN/22 2022-03-07 10:54 2022-04-28 12:30
7. Dostawy wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy Z/18/PN/22 2022-04-08 14:10 2022-04-25 12:00
8. Usługa serwisu spektrometru MALDI Biotyper Z/13/PN/22 2022-04-08 13:43 2022-04-21 12:30
9. Dostawy urządzeń do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora Z/10/PN/22 2022-03-07 11:05 2022-04-19 12:00
10. Dostawy asortymentu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych na okres 24 miesięcy Z/6/PN/22 2022-03-07 10:43 2022-04-15 12:00
11. Dostawy filtrów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Z/19/PN/22 2022-03-29 14:53 2022-04-07 12:30
12. Dostawy gazów medycznych i osprzętu wraz z dzierżawą zbiorników, butli oraz osprzętu Z/11/PN/22 2022-03-11 14:15 2022-04-06 12:30
13. Dostawy asortymentu do wstrzykiwaczy kontrastu Z/9/PN/22 2022-03-18 10:32 2022-04-01 12:00
14. Dostawy sprzętu jednorazowego dla oddziału urologii i poradni urologicznej Z/1/PN/22 2022-03-10 11:56 2022-03-31 12:00
15. Dstawy mięsa i wędlin oraz drobiu i wyrobów z drobiu Z/3/PN/22 2022-02-11 10:58 2022-03-15 12:00
16. Inwestycja odtworzeniowa zasobów serwerowych wraz aktualizacją i modernizacją systemu ZSI w ramach projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Z/41/PN/21 2021-12-31 12:08 2022-02-22 12:30
17. Dostawy tkanin i poduszek Z/5/PN22 2022-02-08 14:08 2022-02-21 12:30
18. Dostawy pieczywa świeżego i mrożonego oraz wyrobów ciastkarskich Z/2/PN/22 2022-02-04 14:28 2022-02-14 12:30
19. Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Mikrobiologicznego Z/51/PN/21 2022-01-05 10:52 2022-02-14 12:00
20. Dostawy narzędzi i materiałów jednorazowych stosowanych w mikrochirurgii okulistycznej oraz wiktrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy Z/40/PN/21 2021-11-30 10:31 2022-01-28 12:30
21. Dostawy radiofarmaceutyków Z/55/PN/21 2021-12-31 11:29 2022-01-20 12:00
22. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wdrożeniem systemu radiowej identyfikacji RFID-HF oraz dzierżawa nowych prześcieradeł i serwet operacyjnych na okres 24 miesięcy Z/35/PN/21 2021-12-17 09:42 2022-01-19 13:00
23. Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz w chemioterapii Z/36/PN/21 2021-12-06 10:28 2022-01-19 12:00
24. Dostawy środków kontrastowych oraz leków różnych Z/49/PN/21 2021-12-17 10:14 2022-01-19 12:00
25. Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych na okres 6 miesięcy Z/48/PN/21 2021-12-31 12:59 2022-01-13 12:30
26. Dostawa głowicy przezprzełykowej 4D typu 6VT-D do echokardiografu VividE9/Vivid S70 Z/44/PN/21 2021-12-30 12:13 2022-01-12 12:30
27. Dostawa rotora do pasywnych, aktywnych i wspomaganych ćwiczeń kończyn dolnych dla pacjentów leżących Z/52/PN/21 2021-12-22 09:47 2022-01-05 12:00
28. Dostawy asortymentu jednorazowego użytku wraz z implantami na Oddział Neurochirurgii i Neuroradiologii na okres 24 miesięcy Z/30/PN/21 2021-11-29 11:00 2022-01-04 12:00
29. Dostawy asortymentu jednorazowego oraz środków do dializ na okres 24 miesięcy Z/45/PN/21 2021-12-10 11:56 2021-12-30 12:30
30. Dostawy testów do badań z zakresu autoimmunologii, alergologii i immunologii wraz z dzierżawą urządzeń diagnostycznych na okres 24 miesięcy Z/38/PN/21 2021-11-22 09:58 2021-12-29 12:30
Legenda
- Current
- Archive